TILMELDING / TILMELDING
Informationsaften 
Mandag d. 30. september bliver der afholdt møde på Trunderup Friskole. Denne aften kan du se rummene. Udstillingspladserne uddeles ved lodtrækning. Så man kender ikke sin plads på forhånd. Endvidere udleveres plakat til ophængning. Så du opfordres meget til at komme denne aften.
 
KunstTEMA 
Som et særligt indslag i udstillingen opfordres du til at tage del i ”KunstTEMA”. Der udføres et værk over et tema, som i år hedder ”Krig og fred" Emnet kan tolkes bredt. Arbejdets størrelse er frit valg. Men hver kunstner laver en lille tekst med forklaring til sit værk, der afleveres, hvorefter det udskrives, så de er ens og sættes ved hver sit værk. Værkerne præsenteres samlet.
 
Betaling
I år betales der et gebyr på 100kr for at udstille. Der afholdes også et amerikansk lotteri både lørdag og søndag som en del af arrangementet, hvor præmierne er små værker skænket af udstillerne. Derfor beder vi jer om at skænke 2 af dine egne værker efter eget valg til dette formål. Bemærk at det bestemt ikke er tænkt til at være store kostbare ting, men gerne noget som kan ses som en hilsen fra en kunstner. Overskuddet fra lotteriet er med til at dække nogle af omkostningerne ved udstillingen.
 
Ophængning / nedtagning:
Ophængning fredag før udstillingsweekenden fra fredag d. 1 nov. kl. 18.30-21.30.
Nedtagning søndag d. 3. nov. fra kl. 17.00 efter evalueringsmødet.
Af hensyn til frivillig rengøring af skolen kan ophængning ikke starte før kl. 18.30.

Katalog
Her kan du på en A5 side give en præsentation af dig selv og dine arbejder med billeder.
Materiale (tekst/ fotos) afleveres som fil til Grethe Munk, Hestehavevej 45, 5856 Ryslinge - eller mail grethe@kaj-munk.dk senest den 1. september - men gerne før. Herefter udarbejdes kataloget.
 
Forsikring
Arrangørernes forsikringsselskab påtager sig ikke det forsikringsmæssige ansvar for de udstillede genstande eller ting, der medbringes for at give udstillingen den rette stemning.
 
Evalueringsmøde
for deltagerne efter afslutningen søndag kl. ca. 17.00.