TILMELDING / TILMELDING
Informationsaften 
Mandag d. 4. oktober kl. 19.30 på Trunderup Friskole. Denne aften kan du se rummene og evt. finde din plads - måske finde sammen i udstillergrupper. Endvidere udleveres plakat til ophængning. Så du opfordres meget til at komme denne aften.
 
KunstTEMA 
Som et særligt indslag i udstillingen opfordres du til at tage del i ”KunstTEMA”. Der udføres et værk over et tema, som i år hedder ”Genforening” Emnet kan tolkes bredt. Arbejdets størrelse er frit valg. Men hver kunstner laver en lille tekst med forklaring til sit værk, der afleveres, hvorefter det udskrives, så de er ens og sættes ved hver sit værk. Værkerne præsenteres samlet.
 
Betaling
Der betales ikke gebyr for at deltage. Men der afholdes et amerikansk lotteri både lørdag og søndag som en del af arrangementet, hvor præmierne er små værker skænket af udstillerne. Som den eneste betaling beder vi udstillerne om at skænke 2 af dine egne værker efter eget valg til dette formål. Bemærk at det bestemt ikke er tænkt til at være store kostbare ting, men gerne noget som kan ses som en hilsen fra en kunstner. Overskuddet fra lotteriet er med til at dække nogle af omkostningerne ved udstillingen.

Ophængning / nedtagning
Ophængning fredag 5. nov. fra kl. 18.30-21.30. Nedtagning søndag 7. nov. fra kl. 17.00 efter evalueringsmødet. Af hensyn til frivillig rengøring af skolen kanophængning ikke starte før kl. 18.30.
 
 
Katalog
Her kan du på en A5 side give en præsentation af dig selv og dine arbejder med billeder, som du synes. Materiale (tekst/ fotos) afleveres som fil til Grethe Munk, Hestehavevej 45, 5856 Ryslinge - eller mail grethe@kaj-munk.dksenest den 1. september - men gerne før. Herefter udarbejdes kataloget.
 
Forsikring
Arrangørernes forsikringsselskab påtager sigikke det forsikringsmæssige ansvar for de udstillede genstande eller ting, der medbringesfor at give udstillingen den rette stemning.
 
Evalueringsmøde for deltagerne efter afslutningen søndag kl. ca. 17.00. Ved at trykke HER kan der hentes samlet tilmeldings-materiale med yderligere oplysninger (2-sidet pdf-fil), eller der kan rettes henvendelse til  
 
Grethe Munk - tlf. 62 67 14 57
Du kan også maile os under linket kontakt.

Programmet er under udarbejdelse og forventes færdigt i begyndelsen af oktober.

Du kan deltage med et eller flere værker, som kan placeres efter aftale i skolens lokaler og klasseværelser.