NOVEMBERUDSTILLINGs historie
 
Et eksempel på hvordan samarbejde i et fællesskab skaber resultater.
En varm sensommerdag i 1995 var Trunderup Friskoles kulturudvalg samlet for at finde emner til skoleårets arrangementer for forældre- og skolekreds. Erfaringerne arbejdede imod de traditionelle ideer som f.eks. foredrag, da det igennem en årrække havde vist sig, at tilslutningen var vigende. På et tidspunkt opstod ideen om i stedet at lade skolens lokaler være rammen om andre fællesskaber, f.eks. til en udstilling. I skolens forældrekreds fandtes et par udøvende kunstnere, og så vidt kulturudvalget vidste, fandtes der ikke et mødested, hvor lokale kunstnere og kunsthåndværkere kunne udstille, mødes og inspirere hinanden. Denne mulighed måtte gives, og der blev opstillet nogle fikspunkter, som stadig gælder for udstillingen:

1.   Der er ingen censur på udstillingen, og udstillerne skal ikke betale for at deltage.

2.   Udstillerne må sælge billeder, skulpturer, kort og kunsthåndværk m.v. under udstillingen, men billeder og skulpturer, der er taget med for at udgøre udstillingen, må ikke nedtages før udstillingen er lukket.

3.   Udstillingen er til for udstillernes og publikums skyld, og udstillere og publikum må ikke opleve, at være en del af et PR fremstød for særinteresser i arrangørgruppen.

4.   Der annonceres efter billed- og skulpturkunstnere samt kunsthåndværkere, ligesom repræ-sentanter fra institutionsverdenen (billedskoler, børnehaver og/eller skoler) inviteres til at deltage
i udstillingen i en turnusordning.

Beboerforeningen Trunderup Bylaug blev allerede tidligt i opstarten forespurgt om at være med i arrangørgruppen, og lige siden er Novemberudstillingen på Trunderup Friskole og Børnehave den 2. weekend i november blevet til i et 3-sidet samarbejde mellem repræsentanter valgt blandt udstillerne, repræsentanter fra Trunderup Friskoles lærer- og/eller forældrekreds samt repræsentanter fra Trunderup Bylaug.
I årenes løb er der afprøvet adskillige ideer for at udvikle udstillingen og give publikum nye oplevelser. Bl.a. har adskillige musikere optrådt med egne eller lånte sange i et særdeles inspirerende miljø blandt billedkunst og skulpturer. I hele åbningstiden er der mulighed for at slå sig ned i cafeen og slappe af med en kop kaffe og et stykke hjemmebag.
 
novemberudstilling logo